EN
Ilustrácia rozličných tesnení, ktoré zákazník vyrába

Systém riadenia výroby pre výrobcu tesnení

Vývoj softvéru

Megabelt potreboval ERP systém na mieru pre odstránenie úzkeho hrdla pri kalkuláciách, výrobe a kontrole kvality, postavený na ich know-how a ktorý by im umožnil jednoduchšie zaúčať nových zamestnancov a rásť.
Druh
ERP systém
Kontrakt
Projekt od nuly
Obdobie
August 2018 - súčasnosť
Počet hodín
približ. 1400+

Tím

Denis Grotkovsky
Denis Grotkovsky
Pavol Halás
Pavol Halás
Patrik Benyak
Patrik Benyak
Juraj Martiček
Juraj Martiček
Adrián Brand
Adrián Brand

Technológie

React.js | Node.js | Postgres | Docker

Zákazník

Kto je Megabelt?

Megabelt je neustále rozširujúca sa firma z nášho mesta Kežmarku, špecializujúca sa na výrobu tesnení na mieru, dopravníkových pásov, remeňov a tlakových hadíc. Od založenia v roku 2004 poskytuje svojim zákazníkom naprieč regiónmi Slovenska vysoko kvalitné produkty, výnimočnú podporu, expresné dodanie a spoľahlivé služby. Ich motto je "Aby vaše stroje vyrábali".

Problém

Čo potrebovali?

Vytvoriť používateľsky prívetivý ERP systém pokrývajúci kalkulácie, výrobu a kontrolu kvality pre oddenie výroby tesnení s cieľom dosiahnuť rýchlu a vysokokvalitnú produkciu v súlade s firemnou misiou, zabezpečiť, aby ich stroje vyrábali. Tento systém nahrádza aktuálne používanie tabuliek s cieľom zefektívniť výrobu a dovoliť ďalej rásť MEGAbelt SK, s.r.o.

Riešenie

Ako sme to vyriešili?

Keďže Megabelt je Kežmarská firma, nebol problém stretnúť sa osobne a prediskutovať ich potreby. Spoločne sme došli k tomu, že ERP systém na mieru, bude najlepším riešením. Začali sme prípravou špecifikácie ako spôsob komunikácie o projekte s klientom spoločným jazykom (nakoľko o výrobe tesnení sme samozrejme nič netušili).

Keďže išlo o interný systém, dizajn na mieru nebol dôležitý, ak použité riešenie bolo dostatočne používateľsky prívetivé. Práve preto sme vybrali Material UI, ktoré nám umožňuje rýchlu dodávku použitím existujúcich komponentov a taktiež koncoví používatelia sú obvykle zvyknutí na aplikácie s Material UI čo uľahčí ich zaúčanie.

Väčšina z definovaných použití pozostávala z CRUD (vytvoriť, prečítať, upraviť a zmazať) operácií s databázou, preto sme sa rozhodli vyskúšať frontend framework react-admin, ktorý sa zameriava na B2B aplikácie a je postavený na knižnici React.js, Material UI, Redux a React-router. Neskôr sme zistili, že hoci bol skvelý na základné CRUD obrazovky, ale komplikácie nastali pri ostatných špecifických funkciách a obrazovkách. Touto skúsenosťou sme prišli na to, že by bolo lepšie si z react-adminu len vziať inšpiráciu, než ho použiť ako uholný kameň celej aplikácie.

Megabelt ERP screenshot

Na backende sme taktiež vyskúšali novú technológiu a nahradili tradičný Express knižnicou Koa.js, ktorá je síce nová, ale vytvorená tými istými ľuďmi ako najpopulárnejší Express. To nám dovolilo zjednodušiť náš kód vďaka korektnému kaskádovaniu asynchrónnych middleware a použitie menej oblbov v kóde. Ako databázu sme si vybrali Postgres spolu s knižnicou na vytváranie požiadaviek knex. Nad knexom sme použili ORM knižnicu Objection.js, ktorá je veľmi flexibilná a dala by sa opísať ako rozšírenie knexu o relačné funkcie. V kontraste s inými ORM sa nesnaší byť chytrá, ale dovoľuje nám držať veci jednoduché, keď je to možné, a ustúpi do úzadia a dovolí nám pracovať s nižšími API keď si to situácia vyžaduje.

Pre autorizáciu sme zvolili autorizáciu založenú na používateľských roliach, nakoľko zákazník potreboval nastavovať oprávnenia pre jednolitvé role aj po nasadení aplikácie do produkcie. Spoločne so zákazníkom sme vyšpecifikovali jednotlivé oprávnenia a vytvorili rozhranie pre ich priraďovanie rolám, ktoré budú ďalej prideľované používateľom.

Pre hladký priebeh výroby sme implementovali automatické emailové upozornenia, ktoré vždy dajú ďalšiemu človeku vo výrobnom procese vedieť, že predchádzajúca fáza je dokončená. Taktiež sme pridali kanban tabuľu, aby sme manažérom dali perfektný prehľad o prebiehajúcich zákazkách a stavoch v ktorých sa nachádzajú. Napokon sme parametrizovali kalkulácie a vytvorili rozhranie tieto premenné nastavovať podľa potreby.

Tesnenia vyrábané Megabeltom

Kľúčovou funkciou pre našeho zákazníka bola možnosť exportovať a importovať záznamy z/do databázy. Implementovali sme ju formou CSV exportov a importov, aby sme mu umožnili robiť hromadné zmeny v celej databáze, pričom zákazníkovi ostala možnosť vytvárať kalkulácie v Exceli a experimentovať s rôznymi hodnotami, aby vedel priniesť čo najlepšiu službu pre svojich odberateľov. Ukázalo sa to ako jedna z najväčších výziev nakoľko Excel používa v uložených súboroch formátované hodnoty namiesto normalizovaných. Napríklad kým čísla v angličtine sú typicky písané ako 1,234.56, v slovenčine je to 1 234,56. Súčasne musel systém vedieť spoľahlivo pracovať so skutočne veľkými importami celého skladu.

Systém sme vyvíjali len pre jedno zo zákazníkovych oddelení - tesnenia vyrábané na sústruhu avšak s plánom v budúcnosti ho rozšíriť. Preto sme zahrnuli automatické testy, zvyšujúc tak našu istotu v spoľahlivosť a stabilitu systému, keď ho budeme v budúcnosti rozširovať bez obáv o existujúce oddelenia. Vybrali sme si integračné testy, keďže nám podľa nášho názoru poskytujú najlepší pomer cena:výkon.

Po celý čas sme používali "continuous integration" s pomocou GitLab CI:CD v ktorom sme spúšťali automatickú kontrolu štábnej kultúry ESLint a integračné testy pomocou spúšťača testov Mocha. Každá "merge request" prešla automatickými testami a linterom na zachytenie možných chýb ešte pred tým, ako bola postúpená podrobnej kontrole kódu (code review). Na náš server sme nasadili testovacie prostredie a umožnili zákazníkovi vyskúšať nové funkcie počas toho, ako sme ich pridávali. Zmeny sme automaticky nasadzovali (continuous delivery) ako na testovacie, tak na produkčné prostredie, jednoducho vďaka vstavanému Docker registru v GitLab-e. Každý commit do master vetvy spustil vytváranie nového Docker obrazu, ktorý bol potom nasadený na testovacie prostredie. Podobným spôsobom, bol každý označený commit nasadený na produkčné prostredie.

Megabelt ERP na tablete

Výsledky

Čo sme dosiahli?

Systém bol nasadený do produkcie v máji 2019 a od vtedy sa neustále používa s viac ako 1000 zákazkami od takmer 200 zákazníkov. Zákazník je so systémom spokojný a plánuje ho viac rozširovať pre ďalšie oddelenia výroby, spolu s inými typmi informačných systémov.

MEGAbelt SK, s.r.o.

Marek Pajonko, majiteľ

Prišli, pochopili, vyvinuli a funguje to skvele! Podpora je taktiež fenomenálna!

Projekty

Odporúčané projekty
Fotka Sited tímu

Kontaktujte nás

Potrebujete riešenie pre vašu firmu?