3D logo

O nás

Sited je sofvérová firma, ktorá vytvára softvér na mieru založený na webových technológiách a zároveň dáva mladým ľuďom príležitosť získať skúsenosti.

Predstavenie

Sited, s.r.o. je sofvérová firma založená v roku 2017 v malebnom mestečku pod Tatrami – Kežmarku. Bol to výsledok spojenia síl štyroch kamarátov, každého s inými schopnosťami ale spoločnou víziou – inšpirovať a umožniť ľuďom živiť sa tým čo ich baví - kreatívnymi technológiami.

Ako ste sa dostali ku programovaniu?

Dávno pred vznikom tejto firmy, každý z jej zakladateľov pracoval ako živnostník na vývoji softvéru, grafickom dizajne, multimediálnej tvorbe či produktovom manažmente, dokonca aj na spoločných projektoch. Spojenie síl bol logický ďalší krok.

Kde máte sídlo a prečo ste si vybrali Kežmarok?

Naši zakladatelia sa v Kežmarku narodili a chceme čo najviac vrátiť regiónu v ktorom sme vyrástli, ako protiklad ku mnohým, ktorí odchádzajú do hlavného mesta.

Aké procesy a technológie používate?

Špecializujeme sa na webové technológie vrátane React.js a Node.js. Nie že by sme nemali iné skúsenosti, ale vybrali sme si webové aplikácie ako naše odvetvie.

Náš tím

philosophy

Filozofia

Sited má tri dimenzie - tvorba, technológie a vzdelávanie, ktoré v angličtine spolu tvoria skratku CITED [sajtid]. S malou slovnou hračkou môžeme nahradiť C za S a vytvoriť tak slovo, ktoré nie je až tak bežné a ešte pripomína webstránky, ktorých sme v začiatkoch robili mnoho.

Tvorba

V Sited veríme, že softvér je dielo kreatívne, nie strojové. Veríme, že úspešnému programátorovi nestačia potrebné technické zručnosti, ale musí taktiež vedieť myslieť nekonvenčne, vedieť pracovať v tíme a byť dostatočne kreatívny, aby prekonal všetky výzvy s ktorými sa stretne a tak dodal nádherný a funkčný softvér našim klientom. Okrem toho medzi naše portfólio obsahuje aj vizuálne identity, webový dizajn či inú multimediálnu tvorbu vrátanie 3D a vizuálnych efektov.

Technológie

Milujeme technológie a snažíme sa držať s trendami, avšak nie za každú cenu. Len za to, že je niečo nové a pekné, nezahodíme niečo ostrieľané, ak je to viac vhodné pre požiadavky a úspech našich zákazníkov. Technológie nie len používame, ale taktiež ich skúmame a učíme o nich. Technológie sú súčasťou našich každodenných životov a to sa tak skoro ani nezmení.

Vzdelávanie

Vzdelávanie je pre nás veľmi dôležité. Veľký záujem učiť sa a rásť je nutnou požiadavkou na každého člena našeho tímu. Ak nemáte spôsob myslenia neustáleho zlepšovanie, vaše skúsenosti vyjdu na zmar. Taktiež chceme, aby ostatní mohli robiť to čo my a preto robíme mnoho vzdelávacích aktivít a tiež radi robíme na vzdelávacích projektoch.

Fotka Sited tímu
Fotka Sited tímu

Kontaktujte nás

Chcete s nami spolupracovať?